Skip to main content
PheLieuNhatMinh

Viet Nam Viet Nam

Công ty thu mua phe lieu gia cao Nhật Minh là công ty đứng đầu tại Miền Nam trong lĩnh vực phế liệu. Đến với chúng tôi, bạn sẽ có được mức giá bán tốt nhất, đội ngũ làm việc chuyên nghiệp nên công tác vận chuyểnThu mua phế liệu chì

Rewards icon DS Level 1

80 / 500 xp
Member since August 2022
DS member Earned 27/08/2022
Community spirit Post your first comment.
Inquisitive Create a Forum post
New Author Publish your first article.
All star profile Complete your profile.
Maker Become a member of a Maker community.
Social Have your content shared by DesignSparkRS.
Toolbox Download the DesignSpark Toolbox app
User support Recognised for helping others in our Support Centre.
Project Publish a project.

Published content