Skip to main content

Nieznany bład przy aktywacji v6 / Unknown error in activation v6


Antywirus

Zostałem zmuszony do instalacji v6... 

Uruchomiłem plan darmowy, ściągnąłem instalator v6, zainstalowałem i przy logowaniu jest ciekawy błąd "DesignSpark Mechanical napotkał błąd podczas rejestracji".

Jak mam uruchomić v6, do którego używania zmuszacie nie dając nic pewnego w zamian.

-------- Automatic translators, English is not my fairy tale. -------

I was forced to install V6 ...

I launched a free plan, downloaded the V6 installer, installed and when logging in there is an interesting error "Designpark mechanical encountered a mistake during registration".

How do I run a V6, which you forced to use without giving anything certain in return.

 

Share this post
DesignSpark Electrical Logolinkedin