Skip to main content

Czy w związku z...


Antywirus

Czy w związku z wadliwym procesem uruchamiania/aktywacji wersji 6 DSM zostanie coś wreszcie zrobione lub przedłuzony zostanie termin wyłączenia starszych wersji?

Czy  nadal będą tylko przekazywane niezbyt pomocne rady, które W ŻADEN sposob nie działają?

Wykonałem WSZYSTKO co pisaliście, napisałem oficjalny ticket i co? Olaliście sprawę.

-- auto translate --

Will something be done about the faulty launch/activation process for DSM version 6 or will the deadline for older versions be extended?

Will only continue to be given unhelpful advice that does NOT work in any way?

I did EVERYTHING you wrote, wrote an official ticket and what? You blew it.

Share this post
DesignSpark Electrical Logolinkedin